ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in Tambon Samoeng Nuea Development Project, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลสะเมิงเหนือ;การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฐ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552