ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิยมล ยาวินัง
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the non-formal debt solution project inDoi Saket district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง หนี้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);สินเชื่อนอกระบบ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);การเงินนอกระบบ
จำนวนหน้า ฏ, 104 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549