ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ โรจนโสทร
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของชุมชนชาวมอญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านหนองดู่-บ่อคาว อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Potential of the mon community of cultural tourism management of Ban Nong Du-Bo Kao, Amphoe Pasang, Changwat Lamphun
หัวเรื่อง มอญ -- ป่าซาง (ลำพูน);การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ป่าซาง (ลำพูน);ป่าซาง (ลำพูน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฏ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555