ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คชลธร แก้วฟอง
ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพธุรกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ของตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Assessment of the community business capacities in One Tambon One Product Project : the case study of Makhunwan Sub-district, Sanpatong District, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง ธุรกิจชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลมะขุนหวาน;โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลมะขุนหวาน
จำนวนหน้า ญ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549