ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Prompong Sugunnasil
ชื่อเรื่อง Modeling complex adaptive system using algebraic method = การสร้างตัวแบบระบบปรับตัวแบบซับซ้อนโดยใช้วิธีเชิงพีชคณิต
หัวเรื่อง Algebra
จำนวนหน้า xii, 169 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of computer science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (computer science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [161]-168
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014