ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เรือนมณี
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the community sufficiency economy project, Tambon Omkoi, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai ;An evaluation of the community sufficiency economy project, Tambon Omkoi, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง -- การประเมิน;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ญ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551