ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกพงศ์ ทุนอินทร์
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนกลาง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Guidelines for cultural tourism development at Don Klang Village, Maerang Sub-district, Pasang District, Lamphun Province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำพูน;ลำพูน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556