ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พนิตนาฏ ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง ความเหมาะสมของการนำผังดุลดัชนีมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An appropriateness of the balanced scorecardmodel in evaluating the village and urban community fund in Tambon Choeng Doi, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่. ดอยสะเก็ด;การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่. ดอยสะเก็ด;กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฑ, 184 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 175-176
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552