ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลลักษณ์ หน่อคำ
ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Participatory management Approaches of Child Development Centers of Tambon Administrative Organizations in Pai District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ฮ่องสอน;องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ฮ่องสอน;เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฑ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556