ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Keadsuda Donmuang
ชื่อเรื่อง Mineralogical characteristics and ceramic properties of clays from the hydrothermal alteration zone and sedimentary deposit in Lampang province = ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และสมบัติทางเซรามิกของแร่ดินจากแหล่งแร่แบบน้ำร้อน และแหล่งแร่แบบตะกอน จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง Mineralogy -- Lampang;Minerals -- Lampang
จำนวนหน้า xxvi, 263p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Geology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Geology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 147-153
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013