ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกธรรม เล็กตระกูล
ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารบกในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Results of implementation of the military's program for improving the quality of life for army personnel in Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต;ทหารบก -- แม่ริม (เชียงใหม่);คุณภาพชีวิต
จำนวนหน้า ก-ฏ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549