ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริพัชร์ ราชบัณฑิตย์
ชื่อเรื่อง ระบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = The Managerial system of saving for production group of Baan Laita, Tambon Papai, Amphoe Li, Changwat Lamphun
หัวเรื่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลป่าไผ่;กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายท่า;การประหยัดและการออม -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลป่าไผ่
จำนวนหน้า ฐ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551