ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทนงศักดิ์ วิงวอน
ชื่อเรื่อง มาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Assistance measures to to drought sufferers of the Disaster Prevention and Mitigation Center, Region 10, Disaster Prevention and Mitigation Department
หัวเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย;ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10;การบรรเทาภาวะภัยแล้ง;ภัยแล้ง;ผู้ประสบภัย -- การสงเคราะห์
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [83]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551