ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัฐเขต มาลัยศิลป์
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = A study of sustainable development process of Dok Daeng community, Doi Saket district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);ชุมชนดอกแดง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 85 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554