ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพภายหลังการพักชำระหนี้: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = An Evaluation of post-moratorium occupational revival program: a case study of livestock farmers in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง สินเชื่อเกษตร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);เกษตรกร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);สัตว์ -- การเลี้ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ก-ฏ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547