ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวีณา เปรมโพธิ์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการดำเนินนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน = Impact on the peasants in Mae Hong Son Provincial Land Office area from the implomentation of asset capitalization policy
หัวเรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน;การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์;ที่ดิน -- แม่ฮ่องสอน;เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฎ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551