ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนัชญา มีชัย
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Political participation enhancement supported by Mae Hong Son's election commission
หัวเรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน;การมีส่วนร่วมทางการเมือง;คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ซ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552