ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิสรีย์ คงวัฒนาเศรษฐ
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for education management to serve the needs of people in Hang Dong District Non-Formal Service Center Area, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน -- หางดง (เชียงใหม่);การบริหารการศึกษา;การวางแผนการศึกษา
จำนวนหน้า ซ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552