ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรภัทร อินตา
ชื่อเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of community participation in Taladkhwan Sub-District Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ;การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลตลาดขวัญ
จำนวนหน้า ฏ, 111 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552