ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Adisak Joomwong
ชื่อเรื่อง Assessment of Quality in Relation to Maturity and Cropping Season of Pineapple (Ananas comosus cv. Smooth Cayenne) Fruit Growing in Northern Thailand = การประเมินคุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับระยะการแก่และฤดูกาลปลูกของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในภาคเหนือของไทย
หัวเรื่อง Pineapples;Pineapples -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xiii, [115] p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate school;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [90]-97
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2005