ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้การฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี่ภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ILL patients with depression, Sobprab hospital, Lampang province
หัวเรื่อง Depression;Chronic disease;Though and thinking
จำนวนหน้า ญ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยมหิดล;บรรณานุกรม: แผ่น 73-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556