ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชฎากร จันทรวิทูร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical nursing practice guidelines for self-management support among the elderly with hypertension, general medical clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
หัวเรื่อง Self -- management;Aging;Hypertension;Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
จำนวนหน้า ญ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556