ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปราณี เมธาภรณ์
ชื่อเรื่อง การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลต่อการตอบสนองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ : กรณีศึกษา = Family participation in caring on responses among traumatic brain injury patients, Nakomping Hospital : a case study
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า [ก]-ฏ, 92 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลีย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [65]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลีย 2551