ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ วิภาสวงศ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและหรือได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of preventing radiation andor chemotherapy induced oral mucositis project in head and neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่;มะเร็ง -- ผู้ป่วย;เยื่อบุช่องปากอักเสบ;การรักษาด้วยรังสี;เคมีบำบัด
จำนวนหน้า ก-ฏ, 68 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547