ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จีราภรณ์ พรมอินทร์
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำและความพึงพอใจในการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกันกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of dyspnea management promotion promotion program on readmission and satisfaction of care among chronic obstructive pulmonary disease patients patientst at Fang Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing;Patient care;Pulmonary disease
จำนวนหน้า [ก]-ญ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551