ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธณาภรณ์ เทพทอง
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing best practices of care for heart failure patients during transition from hospital to community, Uttaradit hospital
หัวเรื่อง Heary failure
จำนวนหน้า ญ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 60-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555