ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวนพิศ หนูจันทร์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Community Participation in prevention the motorcycle accidents at Wiang Subdistrict, Chiang Saen District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ชุมชน -- เชียงราย;อุบัติเหตุ -- การป้องกัน;อุบัติเหตุจักรยานยนต์
จำนวนหน้า ญ, 86 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552