ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติยา ติดไชย
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Opinions of stakeholders regarding caring and rehabilitating people with movement disabilities in Tam Nak Tham Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province
หัวเรื่อง คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ;คนพิการ -- การดูแล;คนพิการ -- หนองม่วงไข่ (แพร่);คนพิการ -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ฎ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552