ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กวัยรุ่นเอส แอล อี = Knowledge regarding illness, social support and illness uncertainty among adolescents with systemic lupus erythematosus
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า [ก]-ฎ, 85 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลีย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [64]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลีย 2551