ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริรัตน์ ลาภเย็น
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านโภชนาการในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of standard nutritional practices in viengping children's home, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Nutrition
จำนวนหน้า ฏ, 159 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557