ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายฝน ทรงหงษา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชนเผ่าปกากะญอ = Development of health media on denque hemorrhagic fever prevention for Pagagayor village health volunteers สายฝน ทรงหงาษา
หัวเรื่อง Hemorragic fevers, viral
จำนวนหน้า ฎ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 68-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555