ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลาวัลย์ วิภาพรพงศ์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพจากขยะมูลฝอยในหมู่บ้านป่าลานดอนแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ =Health impact from solid waste in Palandonkaew village, Tungsatok subdistrict, Sanpatong district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Health impact
จำนวนหน้า ฏ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 98-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555