ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลักษมี ศศิฉาย
ชื่อเรื่อง ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of nursing activities in the recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่;การพยาบาล -- เชียงใหม่;Dissertations, Academic -- Nursing;ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนหน้า ญ, 89 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549