ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนิศา บุตรขุนทอง
ชื่อเรื่อง เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personel of pediatric ward 1, Chiang Rai Regional Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์;การพยาบาล -- เชียงราย;เวลา;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ญ, 98 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549