ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชยาพร ปิ่นปัก
ชื่อเรื่อง เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among nurse direactors in community hospitals, Northern Region
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing;Education, Nursing;พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง;โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ);พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548