ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภรัสมิ์ แก้วคำดี
ชื่อเรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โซนกลาง จังหวัดลำปาง = Leadership competency among professional nurses in community hospital, middle zone, Lampang Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing;พยาบาล -- ลำปาง;ภาวะผู้นำ;โรงพยาบาล -- ลำปาง
จำนวนหน้า ญ, 69 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549