ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนงค์ นาแพร่
ชื่อเรื่อง ความร้อนในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Self-directed learning readiness among nurse managers in Chiang Rai regional hospital
หัวเรื่อง การเรียนรู้;โรงพยาบาล -- การบริหาร;โรงพยาบาล -- เชียงราย;ผู้บริหารโรงพยาบาล -- เชียงราย;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ญ, 71 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549