ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรีย์ ไกรสิงห์เดชา
ชื่อเรื่อง การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = perception and practices on providing health promoting knowledge among nurses of outpatient department in Buddhachinaraj Hospital, Phitchanulok Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลพุทธชินราช;การส่งเสริมสุขภาพ -- พิษณุโลก;สุขภาพ;พยาบาล -- พิษณุโลก;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ก-ฎ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548