ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนาภรณ์ บัวลา
ชื่อเรื่อง เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among head nurses in Community Hospitals, Northern Region
หัวเรื่อง พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง;โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ);พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ);Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ก-ฎ, 76 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548