ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พราวเดือน เนตรวิชัย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย = Situational analysis of clinical practice guidelines implementation in a Male Medical Ward, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Intensive care unit;Patients;บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล;อายุรศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 90 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557