ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Teerachai Amnuaylojaroen
ชื่อเรื่อง Impacts of projected climate change on tropospheric ozone and PM10 in Thailand = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาดคะเนต่อ โทรโพสเฟียริกโอโซนและพีเอ็ม 10 ในประเทศไทย
หัวเรื่อง Climatic changes;Ozone
จำนวนหน้า xxi, 119 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Environmental Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 80-90
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013