ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kittawit Autchariyapanitkul
ชื่อเรื่อง Applications of quantile regression under asymmetric laplace distribution and copula based returns and risk measures to financial econometrics = การประยุกต์วิธีการถดถอยแบบควอไทล์ภายใต้การแจกแจงแบบอสมมาตรลาปลาซและบนพื้นฐานของคอปปูลาในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินทางเศรษฐมิติ
หัวเรื่อง Econometrics
จำนวนหน้า n, 107 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Economics
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 58-62
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015