ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัตรา กิ่งเนตร
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคไขัหวัดนก ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Knowledge, attitude and behaviors among helath volunteers on surveillance of avian influenza in Tambol Maelai, Amphur Mung, Prae Province c
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฌ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549