ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรรณ จิตร์กุล
ชื่อเรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี = Desirable qualifications and characteristics of accounting staff from perspectives of Entrepreneurs in 304 Industrial Park, Prachin Buri Province
หัวเรื่อง นักบัญชี -- ปราจีนบุรี;นิคมอุตสาหกรรม -- ปราจีนบุรี
จำนวนหน้า ญ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557