ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภา มูลสม
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between quality of earnings and dividend changes of agriculture and food industry companies listed on the stock exchange of Thailand
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;กำไร;บริษัท -- การเงิน;อุตสาหกรรมการเกษตร
จำนวนหน้า ญ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555