ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิณพญา วรัญญานุไกร
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของสำนักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 มาปฏิบัติ = Readiness of audit firms in Chiang Mai Province towards implementing Thai standard on quality control 1
หัวเรื่อง สำนักงานสอบบัญชี;การบัญชี -- มาตรฐาน
จำนวนหน้า ด, 168 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557