ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลเนตร อำพันธ์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกแดงระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of costs and returns on growing Red Pepper in winter and rainy seasons in Hot district, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;พริก -- ต้นทุนและประสิทธิผล;พริก -- ฮอด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ท, 226 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบัญชีม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556