ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญเรือน พิศเพ็ง
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านงานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีต่อระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Knowledge and understanding of budget, inventory, finance and accounting staff towards enterprise resource planning of Rajamangala University of Technology Lanna
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- บุคลากร;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- งบประมาณ;การบัญชี;การเงิน
จำนวนหน้า ฏ, 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555