ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jatuporn Tungjitwitayakul
ชื่อเรื่อง Identification and characterization of diapause associated proteins in the bamboo border, Omphisa Fuscidentalis = การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโปรตีนร่วมของระยะไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa Fuscidentalis
หัวเรื่อง Proteins;Proteins -- Analysis
จำนวนหน้า xix, 125 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 88
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007