ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณีรัตน์ ลำนวล
ชื่อเรื่อง ปัญหาที่พบจากการกำกับดูแลผู้เสียภาษีประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in regulating the construction business tax fayers by the regional revenue office 8
หัวเรื่อง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ภาษี;ภาษีธุรกิจเฉพาะ;การจัดเก็บภาษี;สำนักงานสรรพากรภาค 8
จำนวนหน้า 107 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549